• ikon
  Annette Spliid den 15-11-2018

  Etablering af ny skolestruktur.

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 den 9. oktober 2018 blev det samtidig besluttet at etablere en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune, der består af fem skoledistrikter: Område Nord, område Midt, område Øst og område Vest samt Anholt.

  Områderne i Nord, Midt og Øst bliver større skoledistrikter, der består af to eller flere af de nuværende skoledistrikter. Område Vest, der udelukkende består af Auning Skole, fortsætter uændret med indskoling, mellemtrin og overbygning. Ligeledes fortsætter Anholt uændret.

  Den 29. oktober traf aftalepartierne bag budget 2019 og aftalen om den nye skolestruktur beslutning om, at det bæredygtige skoletilbud, der skal etableres syd for Grenaa, skal placeres i Toubroskolens bygninger, mens Mølleskolen lukkes. Skoletilbuddet syd for Grenaa indgår som en del af område Øst.

  Den nye skolestruktur skal gælde fra skoleåret 2019/20 og træder således i kraft fra august 2019, og sendes nu i høring.

  Link til høring:
  www.norddjurs.dk/planlagt_skolelukning_og_samling_af_skoler

Legepatruljen 2018